Aflossingsvrije hypotheek

Een aflossingsvrije hypotheek klinkt erg aantrekkelijk. Helaas is deze hypotheekvorm niet letterlijk aflossingsvrij. De aflossingsvrije hypotheek moet aan het einde van de looptijd ook afgelost worden. In tegenstelling tot de lineaire hypotheek en annuïteitenhypotheek is de aflossingsvrije hypotheek niet beschikbaar voor starters op de woningmarkt. Een lineaire hypotheek en annuïteitenhypotheek worden tijdens de looptijd van de hypotheek volledig afgelost.

Aflossingsvrij; wat is dat?

Bij een aflossingsvrije hypotheek wordt tijdens de looptijd van de hypotheek niets afgelost. De meeste hypotheken hebben een looptijd van 30 jaar. De hypotheek wordt pas afgelost op het moment dat de looptijd van de hypotheek is verstreken. Hierdoor wordt deze hypotheekvorm de aflossingsvrije hypotheek genoemd. Tijdens de looptijd van de hypotheek wordt er wel maandelijks rente betaalt over het geleende bedrag. Vooraf kan de consument kiezen uit een vast of variabel rentepercentage. Bij een rentevaste periode zal je tijdens de afgesproken periode een vast rentepercentage betalen over de hypotheek. Bij een variabel rentepercentage stijgen of dalen je maandlasten mee met de hoogte van de rente.

50 procent aflossingsvrij

Het aflossingsvrije gedeelte van de hypotheek mag niet groter zijn dan 50 procent. Voor de andere 50 procent van de hypotheek moet een andere hypotheekvorm gekozen worden. Op deze helft van de hypotheek moet afgelost worden. Over beide hypotheekvormen wordt rente betaald.

Het aflossen van de hypotheek

In de vorige alinea is uitgelegd dat de aflossingsvrije hypotheek wordt afgelost aan het einde van de looptijd. De hypotheek mag wel afgelost worden op het moment dat de huidige woning verkocht wordt. De aflossingsvrije hypotheek wordt afgelost met de verkoop van de woning of met spaargeld. Sinds 1 januari 2013 zijn de hypotheekregels aangescherpt en is het voor starters niet meer mogelijk om een aflossingsvrije hypotheek af te sluiten.

Overgangsrecht

Volgens de nieuwe reglementen hebben mensen die een aflossingsvrije hypotheek afsluiten geen recht meer op hypotheekrenteaftrek. Mensen die een aflossingsvrije hypotheek hebben afgesloten voor 1 januari 2012 hebben nog wel recht op hypotheekrenteaftrek. Dit noemt men het overgangsrecht. Wanneer heb je het overgangsrecht?
Overgangsrechts (ja/nee) Voorbeeld
Ja Je had vóór 1 januari 2013 al een aflossingsvrije hypotheek. De hypotheek van je huidige woning is €250.000. Je bent van plan om te gaan verhuizen. Voor je nieuwe huis heb je een hypotheek van €350.000 nodig. Het overgangsrecht is in dit geval geldig voor het hypotheekgedeelte van €250.000. Voor de €100.000 die extra nodig is voor het nieuwe huis gelden de nieuwe hypotheekregels.
Nee Je hebt je aflossingsvrije hypotheek afgesloten na 31 december 2012. Je hebt over dit deel van de hypotheek geen recht op hypotheekrenteaftrek.

Doen of niet?

Voor mensen met veel eigen vermogen is een aflossingsvrije hypotheek financieel aantrekkelijk. Als je veel eigen vermogen hebt kun je de helft van de hypotheek aan het einde van de looptijd zorgeloos aflossen. Wat overblijft is de maandelijkse rente die over het geleende bedrag moet worden betaald. De andere helft van de hypotheek moet afgelost zijn voor het einde van de looptijd. Ook over dit deel van de hypotheek moet rente betaald worden.
Sinds 1 januari 2013 is het een stuk minder aantrekkelijk geworden om deze hypotheekvorm af te sluiten. Met de nieuwe hypotheekregels heb je bij deze hypotheekvorm geen recht meer op hypotheekrenteaftrek. Hierdoor is een aflossingsvrije hypotheek duurder en voor veel mensen een reden om een andere hypotheekvorm te kiezen. De aflossingsvrije hypotheek is aantrekkelijker voor verhuizers en oversluiters die deze hypotheekvorm al hadden voor 1 januari 2013. Er moet door deze groep wel goed gekeken worden of men het overgangsrecht heeft.
Bij Maximale Hypotheek kun je zelf je maximale hypotheek berekenen, je maandlasten berekenen en hypotheekrentes met elkaar vergelijken. Wij zullen je nooit adviseren. Wel laten we je de hypotheken zien die het beste passen bij jouw persoonlijke situatie. Na het berekenen van je maximale hypotheek en het vergelijken van verschillende hypotheken kun je op ieder moment van de dag vanuit huis een hypotheek afsluiten. Makkelijker kan toch niet?