Nationale Hypotheek Garantie (NHG)

Het kopen van een eigen huis is fantastisch. Jouw of jullie eigen plekje dat je kunt inrichten zoals jij het wilt. Een hypotheek afsluiten is voor de meeste mensen de grootste aankoop in hun leven. De keerzijde hiervan is dat er ook risico’s verbonden zijn aan het afsluiten van een hypotheek. Mocht je onverwachts je baan kwijtraken, arbeidsongeschikt worden of andere gebeurtenissen die invloed hebben op jouw financiële situatie, dan wil je graag alsnog je huis kunnen behouden. Om deze risico’s in te dekken is de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) tot stand gekomen. Een hypotheek met NHG is verantwoord voor jou én de hypotheekverstrekker.

Wat is NHG?

Een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie zorgt ervoor dat je een hypotheek afsluit die je zekerheid biedt. Daarnaast heeft een hypotheek met NHG vaak lagere maandlasten. De Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen wil het verbeteren en behouden van eigen woningen stimuleren. Door een hypotheek af te sluiten met Nationale Hypotheek Garantie wordt gewaarborgd dat de bank haar geld krijgt als je zelf de hypotheeklasten niet meer kunt betalen. Als tegenprestatie moet je eenmalig een bedrag betalen dat ongeveer 1% van de hypotheeksom is. Het voordeel is dat dit aftrekbaar is van het belastbaar inkomen.

Voorwaarden NHG-hypotheek

Om in aanmerking te komen voor een hypotheek met NGH moet je voldoen aan een aantal voorwaarden. De maximale hypotheek van je woning mag niet hoger zijn dan €245.000. Vanaf 1 januari 2017 zal aan de hand van de gemiddelde huizenprijs bepaald worden tot welk bedrag een hypotheek in aanmerking komt voor NHG. Een misverstand is dat bij een hypotheek met NHG de restschuld altijd wordt kwijtgescholden. Dit gebeurt namelijk alleen als er niet meer voldaan kan worden aan de hypotheeklasten door echtscheiding, overlijden van een partner, werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. Verder kan een hypotheek met NHG alleen afgesloten voor je eerste woning. Bij een tweede woning, vakantiehuis of andere verblijfplaats is het niet mogelijk een hypotheek af te sluiten met NHG.

Waarom NHG?

Als je een hypotheek afsluit met NHG worden de risico’s van de hypotheek verlaagd. Het afsluiten van een hypotheek met NHG is verantwoord, omdat je ervoor zorgt dat de hypotheek ten alle tijden wordt afgelost. Dit is niet alleen minder risico voor jou, maar ook voor de hypotheekverstrekker. De hypotheekverstrekker kan er bij een hypotheek met NHG op rekenen dat de hypotheek wordt afgelost. Gevolg? De hypotheekverstrekker kan een lagere rente bieden, omdat het risico voor de bank lager is dan bij een hypotheek zonder NHG.

Doordat voor beide partijen het risico lager is bij een hypotheek met NHG, zullen ook de maandlasten van de hypotheek lager liggen. Hierdoor hou je geld over voor andere dingen!